Hjem

 

Lodsejerforeningen

Mols Bjerge Fredning

 

 

 

 

Velkommen til hjemmesiden for Lodsejerforeningen

Mols Bjerge Fredning

 

Fordi medlemskab giver medindflydelse!!

Se mere nedenfor ...

Foreningens formål

Indmeldelse

Foreningen er en lodsejerforeninger

Foreningens formål er:

• at varetage de private lodsejeres interesser i Nationalpark Mols Bjerge,

• at beskytte naturen i de fredede områder mod kommercialisering og

nedslidning,

• at undgå at uvurderlige nationale landskabsværdier og internationalt

anerkendte natur- og kulturlandskaber omdannes til et slags "natur-

tivoli",

• at understøtte seriøs forskning og naturvejledning, som relaterer sig

direkte til formidlingen af karaktergivende landskabselementer i de

fredede Mols Bjerge,

• at repræsentere lodsejerne i Nationalparkbestyrelsen,

• at være med til at sikre lokalbefolkningens direkte indflydelse på

Nationalparkplanens udformning.

 

 

Du kan melde dig ind i lodsejerforeningen hvis:

... Du er lodsejer inden for Mols Bjerge Fredning Nord og Syd

 

Du kan indmelde dig ved:

 

1. Ved at indbetale kontingent; Kontingent: 100 kr.

 

Kontingentet kan indbetales på foreningens konto i:

Sparekassen Djursland

Reg.: 9388 Konto: 0001014374

 

 

2. Du kan ringe til en af nedenstående eller maile til foreningen (Klik her)

  • Helge Poulsen, tlf. 8635 1557 mail: helgepou@gmail.com

 

(NB! Husk at oplyse navn og adresse, evt. tlf. nr. og e-mail-adresse.)

 

3. Du kan udfylde tilmeldingsblanketten og aflevere til bestyrelsen.

(eller gemme den på din PC og vedhæfte den en mail til foreningen)

Klik her for at åbne blanketten (Word dokument).

 

Copyright © All Rights Reserved

 

 

Kontakt webmaster