Hjem

Velkommen til hjemmesiden for Lodsejerforeningen

Mols Bjerge Fredning

 

Fordi medlemskab giver medindflydelse!!

Se mere nedenfor ...

Foreningens formål

Indmeldelse

Foreningen er en lodsejerforeninger

Foreningens formål er:

• at varetage de private lodsejeres interesser i Nationalpark Mols Bjerge,

• at beskytte naturen i de fredede områder mod kommercialisering og

nedslidning,

• at undgå at uvurderlige nationale landskabsværdier og internationalt

anerkendte natur- og kulturlandskaber omdannes til et slags "natur-

tivoli",

• at understøtte seriøs forskning og naturvejledning, som relaterer sig

direkte til formidlingen af karaktergivende landskabselementer i de

fredede Mols Bjerge,

• at repræsentere lodsejerne i Nationalparkbestyrelsen,

• at være med til at sikre lokalbefolkningens direkte indflydelse på

Nationalparkplanens udformning.

 

 

Du kan melde dig ind i lodsejerforeningen hvis:

... Du er lodsejer inden for Mols Bjerge Fredning Nord og Syd

 

Du kan indmelde dig ved:

 

1. Ved at indbetale kontingent; Kontingent: 100 kr.

 

Kontingentet kan indbetales på foreningens konto i:

Sparekassen Djursland

Reg.: 9388 Konto: 0001014374

 

 

2. Du kan ringe til en af nedenstående eller maile til foreningen (Klik her)

  • Helge Poulsen, tlf. 8635 1557 mail: helgepou@gmail.com

 

(NB! Husk at oplyse navn og adresse, evt. tlf. nr. og e-mail-adresse.)

 

3. Du kan udfylde tilmeldingsblanketten og aflevere til bestyrelsen.

(eller gemme den på din PC og vedhæfte den en mail til foreningen)

Klik her for at åbne blanketten (Word dokument).

 

Copyright © All Rights Reserved

 

 

Kontakt webmaster